Werk in Uitvoering

werk in uitvoering

Op dit moment;

  • Verzorgen wij het beheer van de administraties voor een aantal particuliere cliënten.
  • Coördineren we het zorgbeheer voor een particuliere cliënt.
  • Verrichtten wij voor enkele personen bewindvoering / mentortaken.
  • Adviseren wij een particulier bij diverse privaatrechtelijke procedures.
  • Adviseren wij een particulier bij opmaken levenstestament en testament.
  • Adviseren wij enkele particulieren over hun collecties/verzamelingen.