Wat hebben we gedaan

Beheer administraties:

2019
Adviseren en begeleiding van een cliënt in Zuid-Holland in een echtscheidingsprocedure

2016
Beheer van administratie voor een particulier in Amsterdam.


Coördinatie Zorgbeheer:

2016:
Coördinatie van het zorgbeheer voor een particulier in Amsterdam


Afwikkeling Nalatenschappen:

2020-2021

Als Gevolmachtigde afwikkeling Nalatenschap Particulier in Nieuwkoop.

2017
Adviseren van een familie in Ter Aar bij de aanpassing van hun testamenten en begeleiding daarvan bij de notaris.

2016
advisering inzake aanpak afwikkeling van een Nalatenschap Particulier  te Amsterdam

2016
advisering van een familie inzake vastgelopen afwikkeling nalatenschap te Zuid-Holland

2015 – 2016
Als Gevolmachtigde afwikkeling Nalatenschap Particulier in Zwammerdam

2013 – 2014
Als Gevolmachtigde afwikkeling Nalatenschap Particulier in Nieuwkoop.


Levenstestament en bewind/mentor/curatele:

2021

Particulier in Zeist adviseren over opstellen levenstestamenten en testamenten voor zoon en betrokkene.

2019-2020

Een particulier in Alkmaar adviseren of opstellen van een testament en levenstestament.

2013-2015     Curator t.b.v. cliënt te Zwammerdam


Beheer Collecties:

2018-2022 Stichting De Kringen en Stichting Steunfonds De Kringen te Utrecht

Inventarisatie Stichtingsarchieven De Kringen 2005-2015 en Steunfonds De Kringen 1994-2020 en  begeleiding overdracht aan het IHLIA in Amsterdam.

2017 Particulier te ‘s-Gravenhage
Inventarisatie van een particuliere kunst -en postzegelcollectie en advisering over de verkoop van de postzegelcollecties.        

2015-2016 Particulier te Noorden
Ordening postzegelcollectie en advisering waardebepaling en toekomst collectie.

HPIM1353

2012-2015 Stichting De Kringen te Utrecht
Inventarisatie Stichtingsarchieven 1963-2005 en begeleiding overdracht aan het IHLIA in Amsterdam.

IHLIA 6-1202915

6-12-2015 overdracht geïnventariseerde archieven Stichting De Kringen aan het IHLIA.   Vlnr.
Ton van Dongen, Lonneke.v.d.Hoonaard (Directeur  IHLIA), Walter de Quaasteniet (oud voorzitter Stichting de  kringen), Chris.v.wijk (oud voorzitter bestuur Steunfonds De Kringen)

Zie voor meer opdrachten:


Interimmanagement:

2010- 2012   Gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West.
Interim Teamleider Beleid en Bestemmingsplannen bij de Directie Stedelijke Ontwikkeling

2009- 2010   Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost.
Interim Afdelingshoofd Wijkcoördinatie bij de Sector Wijkbeheer

2008- 2009   Gemeente Oud-Beijerland
Interim Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling

Zie voor meer opdrachten:


Advisering:

2019         Advisering particulier bedrijfspand in Dordrecht.           Advisering over ruimtelijke – en omgevingsaspecten voor gebruiksmogelijkheden detailhandel in bedrijfspand van cliënt.

2019         Adviseren particulier bouwproblematiek in Nieuwkoop   Advisering op gebied van ruimtelijke ordening van een particulier i.v.m. voorgenomen bouwplannen bij de buren voor een bedrijfsloods in de tuin. Maken van tweetal brieven met bijlage t.b.v. buren en college B&W.

2018-2019 Adviseren bedrijf inzake bedrijfswoningen in Ter Aar Adviseren wij een bedrijf inzake planologische ontwikkeling bedrijfswoningen en aanleg aanvullende elektra faciliteiten.

2018         Advisering AVG administratiekantoor in Aarlanderveen
Maken Quickscan tbv invoering AVG voor administratiekantoor

2018         Advisering AVG tbv Zaagselhandel in Ter Aar
Maken van Quickscan tbv invoering AVG, opstellen concept Privacyreglement en maken eerste aanzet Activiteiten-register AVG

2018         Advisering AVG tbv interieurbouw bedrijf in Nieuwkoop
Maken van een Quickscan tbv invoering AVG, opstellen van concept Privacyreglement en maken eerste aanzet Activiteitenregister AVG.

2017          Advisering particulier in  Aarlanderveen
Advisering van een particulier over onrechtmatig in gebruik genomen dijkgrond en het begeleiden van herstellen rechtmatige verhoudingen door sluiten gebruiksovereenkomsten met de betrokken illegale grondgebruikers

2017          Mestadvies tbv bedrijf in Ter Aar
Uitvoeren voor een Zaagselhandel van een verkennend onderzoek naar de relatie tussen mest/mineraaluitstoot en gebruik zaagsel in stallen.

2017          RO-advies tbv bedrijf in Ter Aar
advisering over planologische mogelijkheden van uitbreiding bebouwing van een bedrijfsterrein.

2014          Stichting Afvalfonds te Zoetermeer
Advisering m.b.t. archiefzaken in verband met de opheffing van de Stichting.

2014          RO-advies tbv particulier in Nieuwkoop
Advisering over planologische (on)mogelijkheden m.b.t. perceel grond in de Aarlanderveen

2006          Erasmus Academisch Ziekenhuis te Rotterdam
Adviseur Directie Informatie m.b.t. doelmatigheidsonderzoek en reorganisatietraject afdeling Medische Informatie Voorziening

zie voor meer opdrachten:


Coaching:

2004-2005
Coaching brandweercommandant in fusietraject

2002
Coaching en carrière-advies clustercoördinator Welzijn

2001
Afdelingshoofd Welzijn d.m.v. Intervisietraject.

zie voor meer opdrachten:


Schaduwmanagement:

2012
schaduwmanager voor interimmanager bij opdracht voor De Meerlanden te Rijssenhout

2011-2012
Schaduwmanager voor interimmanager bij diverse opdrachten in de gemeente Ermelo.

2006-2007
Schaduwmanager voor interimmanager bij opdracht reinigingsdienst in de gemeente Nieuwegein

2001 –   2012
Schaduwmanagement voor interimmanagers van Bureau Interim in Den Haag