Wat doen we op het gebied van Budgetbeheer ?

  • Wie zorgt voor mijn administratie ?
  • Hoe houd ik het overzicht bij het beheer van mijn zorg ?
  • Hoe moet er gehandeld worden als ik niet meer voor mijzelf kan zorgen ?
  • Hoe moet er na mijn dood worden gehandeld?
  • Hoe ga ik met het beheer van mijn collecties op gebied archief, bibliotheek, kunst en postzegels om ?

Dit zijn allemaal vragen die we ons zo nu en dan wel eens stellen. Vaak weten we niet precies hoe hierin te handelen en men heeft niet altijd iemand in zijn omgeving die daarbij kan helpen. In een groot aantal gevallen wordt er dan ook pas gehandeld als het te laat is !  
MaBeDo kan uw partner zijn bij het ondersteunen van het beheer van uw administratie en de coördinatie van uw zorgbeheer.  Daarnaast kunnen zij u op het gebied van nalatenschappen, collectiebeheer en regeling levenstestament, bewindvoering/curatele en mentoraat ondersteunen om zaken tijdig te regelen en te adviseren hoe u een het ander kunt aanpakken.


Beheren van persoonlijke administraties :

Schermafbeelding-2013-09-25-om-17.16.17

Als je ouder wordt is het moeilijker om het overzicht te houden over je eigen administraties. MaBeDo kan werkzaamheden voor u verzorgen op het gebied van financieel beheer/ betalingsverkeer, invullen van belastingformulieren en andere officiële persoonlijke documenten.


Coördinatie zorgbeheer:

Het streven in onze maatschappij is mensen zo lang mogelijk zelfstandig actief te laten functioneren en wonen. Dat betekent ook dat steeds meer mensen alleen komen te wonen en niet altijd een beroep kunnen doen op familie, buren en vrienden. Iedereen kan te maken krijgen met vormen van zorgbeheer. Het begint vaak eenvoudig met een ziekenhuisbezoek- of opname, fysiotherapie.  Maar gaandeweg krijgt u te maken met steeds meer instanties zoals, revalidatie, inhuur van thuiszorg, maaltijdservice, dagbesteding, het aanvragen van zorg WMO of Persoongebonden budget (PGB) etc.   Zorg kan dan soms een puzzle worden !  Men ziet op een bepaalt moment door de bomen het zorgwoud niet meer !
Het kan dan nuttig zijn dat iemand u helpt om al deze zorgtaken te coördineren en ondersteunt bij het regelen van zaken zoals bijv. ziekenhuisbezoek, gesprekken met zorgaanbieders en dergelijke.  MaBeDo kan u deze coördinatie en ondersteuning bieden !


Uitvoering Levenstestament,mensen 4
Curator, mentor-  en bewindvoering
werkzaamheden.

Mocht u niet meer in staat zijn om voor u zelf te zorgen zowel op materieel als immaterieel gebied, maar wilt u toch regelen dat u in goede en vertrouwde handen bent dan kunt u met een levenstestament bij de Notaris iemand aanwijzen die uw zaken regelt zowel op het gebied van administratief/financieel beheer als persoonlijke zorg. Daarnaast kan dit geregeld worden door middel van curatele, bewindvoering, mentoraat via een besluit van de kantonrechter.  MaBeDo kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren of de procedures begeleiden en helpen organiseren.


testamentNalatenschap:

Nadenken over wat er moet gebeuren na uw overlijden en hoe uw wensen gerespecteerd kunnen worden is niet eenvoudig en wordt vaak vooruitgeschoven.
MaBeDo kan u begeleiden met het verwoorden en regelen van notariële wensen en helpen bij het regelen van uw laatste wensen met betrekking tot uw uitvaart en het opstellen van een codicil.
Daarna kunnen wij u van dienst zijn als executeur testamentair of als gevolmachtigde bij het afwikkelen van uw nalatenschap.


Collectiebeheer:

Mensen verzamelen van alles en nog wat. Vaak begint het klein en heeft men er veel plezier aan. Maar gaandeweg kunnen kleine collecties groot en kostbaar worden en komen vragen om de hoek kijken, zoals hoe beheer ik mijn verzameling en hoe moet later met mijn verzameling worden omgegaan, want kinderen of ander familie/vrienden hebben er geen interesse in. Misschien heeft u wel een archief of Bibliotheek waarvan u zich afvraagt hoe moet ik hiermee omgaan nu en later. Of wat moet ik met mijn kunstverzameling of postzegelcollecties doen ?
MaBeDo heeft expertise in huis op het gebied van beheer archieven en bibliotheken, kunst -en postzegelverzamelingen . Zij kunnen u advies geven hoe uw collectie te beheren/inventariseren en hoe te handelen bij schenkingen en de eventuele afwikkeling daarvan bij beëindiging van de verzameling.