Wat doen we op het gebied van Management ?

Onze ervaring op het gebied van management is vooral gericht op de gemeentelijke organisaties en ziekenhuizen.


Interimmanagement:
management 1
Soms zijn er problemen in een organisatie die niet vanzelf meer oplossen. In veel gevallen wordt het tijdig gesignaleerd en kunnen ergere problemen/crisis voorkomen worden door het inschakelen van tijdelijk management. Het kan ook zijn dat tijdelijk een managementvacature moet worden ingevuld door overbruggingsmanagement of dat het nodig is een manager tijdelijk te begeleiden door middel van Co-management.
MaBeDo kan u op dit terrein de nodige faciliteiten aanbieden !


advisering
president lincoln met zijn adviseurs

 

Advisering:

MaBeDo biedt mogelijkheden om u te adviseren bij managementvraagstukken en zaken op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare Ruimte.Onze ervaring is daarbij gericht op de gemeentelijke organisaties.


Coaching:coaching 1
Er bestaan vele vakopleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van management voor leidinggevenden die standaard vaardigheden leren of verder ontwikkelen.
MaBeDo biedt echter persoonlijke /individuele coaching aan in de eigen werkomgeving en met voorbeelden uit de eigen dagelijkse praktijk. Dit betekent op maat gesneden coaching waarbij de leerdoelen samen worden vastgesteld met de betrokken manager en zijn direct leidinggevende/opdrachtgever. Ieder traject heeft daardoor een eigen identiteit en is voor elke coaching dan ook anders. Wij hebben ruime ervaring met deze praktijk gerichte coaching binnen de gemeentelijke overheden.


Schaduwmanagement:
mensen 1
Als interimmanager zit je vaak eenzaam in een organisatie. Je opdrachtgever is wel je gesprekspartner net als de mensen waarmee je samenwerkt. Maar toch zijn er momenten dat je een klankbord buiten je organisatie nodig hebt. MaBeDo  heeft de mogelijkheden om interimmanagers in hun opdracht te begeleiden door middel van regelmatige gesprekken over voortgang van de opdracht en meekijken/adviseren bij belangrijke documenten zoals plan van aanpak, organisatieadviezen, overdrachtsdocument.