Werk in Uitvoering

werk in uitvoering

Op dit moment;

  • Verzorgen wij het beheer van de administraties voor een aantal particuliere cliënten.
  • Coördineren we het zorgbeheer voor een particuliere cliënt.
  • Verrichtten wij voor enkele personen bewindvoering / mentortaken
  • Wordt gewerkt aan de bewerking van een archief over de periode 2005-2015 voor een Stichting.
  • Zijn we bezig met de afwikkeling van een particuliere nalatenschap.
  • Adviseren van een particulier bij opmaken levenstestament en testament.
  • Adviseren wij een familie inzake eigen bijdrage Wlz.